Izglītības attīstības centrs

Pirmsskolas un skolas izglītības posmi ir 1/5 daļa no katra cilvēka dzīves, kas ir jānodzīvo pilnīgi, cieņpilni, un ilgstpējīgi.

Izglītības attīstības un atbalsta centra “Insait” misija ir veicināt izglītības attīstību tā, lai ievērotu katra bērna tiesības apzinīgi un aktīvi piedalīties savas izglītības, vispārējās attīstības un nākotnes veidošanā, neatkarīgi no vecuma, dzimtās valodas, neirofizioloģiskās attīstības un vajadzībām.

Mēs piedāvājum risinājumus dažāda vecuma bērnu attīstībai un izglītībai, ar mērķi padarīt kvalitatīvu mācīšanos pieejamu pēc iespējas lielākam Latvijas sabiedrības pārstāvju klāstam.

demo-attachment-1097-Group-917
demo-attachment-1098-Mask-Group-2
Space

Kad ar skolu vien nepietiek...

Izglītība un attīstība pirmsskolā

1,5-3 gadi: adaptācija

3 - 4 gadi: attīstība

5-6 gadi: izglītība

Uzzināt vairāk...

 • Dzimtās valodas attīstība (LV, RU, UKR)
 • Lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstība (LV, RU, UKR)
 • Angļu valodas pamati
 • Ievads matemātikā un dabaszinībās
 • Komunikācijas prasmju un emocionālās inteliģences attīstība
Uzzināt vairāk...

 

Individuālās programmas, kas tiek izveidotas atbilstoši bērna vajadzībām

Uzzināt vairāk...

Atklātā akadēmija sākumskolēniem

1. modulis - dzimtā valoda un literatūra

2. modulis - matemātika un loģika

3. modulis - dabaszinības

4. modulis - sociālās zinības, ētika, psiholoģija

Uzzināt vairāk...

 • Latviešu valodā kā otrā valoda (LAT2)
 • Angļu valoda pirmklasniekiem: lasīšanas un runāšanas pamati.
 • Angļu valoda 2. - 6. klasēs: no pasiem pamatiem līdz brīvai komunikācijai.
Uzzināt vairāk...

Individuālās programmas, kas tiek izveidotas atbilstoši bērna vajadzībām

Uzzināt vairāk...

Atbalsts vecākiem kopā ar bērniem

 • Uzticības spēļu klubs kopā ar psihologu
 • Kreisās puslodes zīmēšanas tehnikas tendēma nodarbības 
 • Radošo un galda spēļu klubs
Uzzināt vairāk...

 • Uzticības spēles vecākiem kopā ar bērniem...
 • Refleksijas un sarunas drošības apļī...
 • Art terapeitiskās tehnikas...
 • Kvesti un konkursi...
... lai dzīļāk ieskatītoes sevī un savos bērnos.

Uzzināt vairāk...

Konsultācijas ar dažādu nozaru speciālistiem:

 • logopēds
 • psihologs
 • fizioterapeits

Konsultācijas par bērna sagatavotību dažādiem dzīves posmiem.

Uzzināt vairāk...

Pedagogiem – attīstība un atbalsts

1. modulis - Teorija.  Semināri par bērna runas un valodas attīstību pirmsskolā un sākumskolā (tiešsaistē, klātienē). 30 stundas

2. modulis - Prakse. Nodarbību plānošana un vadīšana divu dažādu līmeņu grupās pirmsskolā un sākumskolā. - 10 stundas

3. modulis - Meistarība. Mācību kursa teorētiskā un prakstiskā plānošana pirmsskolā un sākumskolā. - 20 stundas

Uzzināt vairāk...

 • Darba lapu izlase valodas prasmju attīstībai pašmācības veidā. (20 moduļi)
 • Mācību kurss pedagogiem skolotajiem, pasniedzējiem latviešu valodas līmeņa uzlabošanai (B1, B2, C1-C2). Grupās, tiešsaistē (80 stundas).
Uzzināt vairāk...

Intervīzijas - savstarpēji atbalstoša un attīstoša koleģiālā grupa aktuālo jautājumu risināšanai cieņpilnā, drošā un profesionālā vidē. = Grupa profesionālai attīstībai (10 tikšanās reizes klātienē vai tiešsaistē).

Atbalsta grupa ar psihologu - grupa, kur katram dalībniekam tiek dota iespēja dalīties pieredzē un, darbojoties kopā, kopā pārvarēt grūtības, iegūt zināšanas un atbalstu. Grupa emocionālās izdegšanas profilaksei un savstarpējam atbalstam (10 tikšanās reizes klātienē vai tiešsaistē).

Uzzināt vairāk...

Saņemt jaunumus uz e-pastu