Izglītība un attīstība pirmsskolā

Šobrīd mūsu mācību programmas pirmsskolai tiek piedāvātas interešu izglītības formātā, bet pavisam drīz mēs beidzot kļūsim par PPII un varēsim piedāvāt mūsu programmas tiem, kas savam bērnam meklē īpašu bērnudārzu, kur bērns – ir pamatvērtība, bet viņa attīstība, izglītība un labsajūta ir daudzu pieaugušo sadarbības rezultāts. 
Mēs jau tagad aicinam Jūs pieteikties mūsu programmām un uzsākt mācības mūsu centrā cieņpilnā, ilgspējīgā, draudzīgā un ļoti profesionālā vidē.

1,5 – 3 gadi: adaptācija

Mazuļu adaptācijas programmas pamatmērķi atbilst šā vecuma attīstības pamatuzdevumiem:

- runas attīstība
- sociālo un emocionālo prasmju attīstība un komunikācija (verbālā un neverbālā)
- lielās un smalkās motorikas attīstība
- sensorā attīstība

Nodarbības adaptācijas grupiņā notiek bērniem kopā ar vecākiem, ar mērķi lai bērns pakāpeniski iemācās arvien ilgāk grupiņā atrasties bez mammas. 

10:00 - 11:00 - nodarbības
11:00 - 12:00 - pastaiga
12:00 - 12:30 - launadziņš
12:30 - 14:00 - klusā stunda (miedziņš)*

Ar laiku, kad bērns būs gatavs palikt uz ilgāku laiku, programma tiks papildināta ar brokastīm no rīta, sensorās attīstības nodarbībām, laiku brīvajai spēlei, un vakariņām.

*dienas gaitas aprakstam ir informatīvs raksturs - tas mainīsies jo tiks pielāgots grupas vajadzībām, dienas režīmiem utt.

Reģistrācijas maksa - 100 EUR

Maksa mēnesī - 300 EUR

Launags (dienā) - 4 EUR 

3 – 4 gadi: attīstība

Bērnu attīštības programmas pamatmērķi atbilst šā vecuma attīstības pamatuzdevumiem, kā arī plaīdz bērnam sagatavoties pirmajam mācību posmam 5-6 gadu vecumā:

- runas attīstība (bērns runā skaidri, veido teikumus, piedalās sarunā)
- sociālo un emocionālo prasmju attīstība un komunikācija (bērns saprot savas un citu robežas, mācās spēlēties kopā arcitiem bērniem, risināt konfliktus pats vai ar pieaugušo palīdzību, var saprast un nosaukt savas un citu bērnu emocijas).
- lielās un smalkās motorikas attīstība - bērna rociņa fizioloģiski vēl nav pilnībā gatava rakstīšanai, bet bērns mācās pareizi turēt zīmuli, zīmēt, vilkt līnijas
- sensorā attīstība
- (atkarībā no vispārējās attīstības līmeņa) iepazīšanās ar svešvalodu
- (atkarībā no vispārējās attīstības līmeņa) ievads lasīšanā - spēles ar burtiem, fonemātiskās dzirdes attīstība pēc mūsu autormetodikas un oriģinālajiem materiāliem.

9:00 - 10:00 - ierašanās, sasveicināšanās, brokastis, draudzības aplis
10:00 - 11:30 - nodarbības
11:30 - 12:30 - pastaiga
12:00 - 12:30 - launadziņš
12:30 - 14:00 - klusā stunda: miegs vai grāmatu lasīšana un brīvā spēle

14:30 - 16:00 - papildnodarbības vai spēles sensorajā istabā
16:00 - 16:30 - vakariņas

*dienas gaitas aprakstam ir informatīvs raksturs - tas mainīsies jo tiks pielāgots grupas vajadzībām, dienas režīmam utt.

Reģistrācijas maksa - 100 EUR

Maksa mēnesī (10:00-16:30) - 380 EUR

Piemaksa par papildnodarbībām (par nodarbību) - 4 EUR

Launags (dienā) - 4 EUR 

5 – 6 gadi: pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības programmas pamatmērķi ne tikai atbilst šā vecuma attīstības pamatuzdevumiem, bēt arī ievēro Skola2030 saturu un palīdz bērnam sagatavoties mācībām sākumskolā.
Pamatmērķi:

- runas attīstība (bērna runa ir skaidra, sakarīga, bērns spēj uzdot un atbildēt uz jautājumiem par dzirdētā/redzētā saturu, risināt konkrētus komunikatīvua uzdevumus)
- sociālo un emocionālo prasmju attīstība un komunikācija (bērns saprot savas un citu robežas, emocijas, rīcības iemeslus un sekas, spēj palīdzēt sev un cities dažādās situācijās)
- mācību prasmes (bērns apzinās sevi kā mācību procesa subjektu, spēj piedalīties nodarbībā, pakāpeniski veido pareizo attieksmi pret neveiksmēm, kļūdām, panākumiem)
- lielās un smalkās motorikas attīstība - pareizi tur zīmuli, spēj vilkt sarežģītākās līnijas, pakāpeniski iemācās rakstīt drukātos, un pēc tam rakstītos burtus, zīmē, veido, piedalās citās radošās aktivitātēs.
- sensorā attīstība
- iepazīšanās ar svešvalodu
- lasīšana - bērns iemācas lasīt, veido pareizās attiecības ar lasīšanas un rakstīšanas procesiem (lasīšana un rakstīšana nav "uzdevums", bet komunikācijas veidi, kas palīdz cilvēkiem sazināties, nodot zināšanas, veidot attiecības).

9:00 - 10:00 - ierašanās, sasveicināšanās, brokastis, draudzības aplis
10:00 - 11:30 - nodarbības
11:30 - 12:30 - pastaiga
12:00 - 12:30 - launadziņš
12:30 - 13:15 - nodarbība
13:15 - 14:30 - grāmatu lasīšana un brīvā spēle

14:30 - 16:00 - papildnodarbības vai spēles sensorajā istabā
16:00 - 16:30 - vakariņas

*dienas gaitas aprakstam ir informatīvs raksturs - tas mainīsies jo tiks pielāgots grupas vajadzībām, dienas režīmam utt.

Reģistrācijas maksa - 100 EUR

Maksa mēnesī (10:00-16:30) - 380 EUR

Piemaksa par papildnodarbībām (par nodarbību) - 4 EUR

Launags (dienā) - 4 EUR 

Mūsu pieeja

Mēs esam pārliecināti ka efektīva, cieņpilna, droša un ilgtspējīga bērna attīstība ir iespējama tikai tad, kad tie pieaugušie kas ir bērnam apkārt pilnībā uzņēmās atbildību par visu, kas notiek bērna dzīvē – gan mājās, gan pirmsskolas izglītības iestādē. Tā ir iespējama tikai tad, kad pieaugušie ir gatavi sadarboties, strādāt un attīstīties kopā, bet izglītības (attīstības) centrā ir pats bērns un viņa labākās intereses, nevis pieaugušo ambīcijas, vēlmes, ērtība vai kas cits.

Tieši tāpēc mūsu centrs darobojās šādi:

  • Vecāki uzņemās daļu no atbildības par dialoga veidosanos bērna labākai attīstībai. Kutru mēnesi vecākiem tiek piedāvāta iespēja satikties ar mums klātienē vai tiešsaistē un pārrunāt bērna attīstības jautājumus ar mūsu speciālistiem.
  • Katram bērnam, uzsākot apmācības vienā no mūsu programmām, tiek izveidota “personal lieta”, kur tiek atspoguļota bērna prograss, vecāku jautājumi un ierosinājumi, kā arī mūsu speciālistu novērojumi.
  • Katra bērnu attīstību un progresu novēro dažādu jomu speciālisti: neirofiziologs, logopēds, psihologs, fizioterapeits. Bērnudārznieku grupiņās novērošanās notiek regulāri, bet visās citās grupiņās – pēc pedagogu pieprasījuma. Šie speciālisti sniedz konsultācijas mūsu pedagogiem, lai tie varētu veidot vēl labākās mācību programmas, ievērojot katra bērna vajadzības.
  • Pēc vajadzības, speciālisti var sniegt atgriezenisko saiti vecākiem ar mūsu starpniecību, vai uzaicināt kādu no vecākiem uz konsultāciju. Ievērot vai neievērot mūsu speciālistu ieteikumus, protams, ir katra vecākā personīga izvēle un atbildība.